Προσφορές

ΕΙΔΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΨΑΡΟΚΟΚΑΛΟ

21X42X300mm

51.5 m2

11

ΚΑΣΤΑΝΙΑ LISTONE

14Χ47Χ260 mm

107 m2

11

ΜΕΛΙΟ

21X62X300-600 mm

13,5 m2

12

ΜΕΛΙΟ

21X50X300-600 mm

24 m2

12

ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ

21X120X550-1700 mm

19 m2

19

DECO FLOOR COGNAC

3/12X125X400-1500 mm

5.5 m2

19

DECO FLOOR ΔΡΥΣ 3strip

2/10X190X1830 mm

6m2

14

DECO FLOOR ΔΡΥΣ PLANK

4/10X100X1250 mm

5 m2

15

DECO FLOOR DOUSSIE PLANK

4/10X100X1250 mm

5 m2

15

LAMINATE ΤΕΑΚ

7X193X1290 mm

12,5 m2

5

Valid XHTML 1.0 Transitional

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0